speaker-info

Kateřina Hrůzová

Senior Tax Manager, Accace s.r.o.

Kateřina Hrůzová je daňovou poradkyní s patnáctiletou praxí v oboru. K Accace se připojila v roce 2017, zastává zde pozici Senior Tax Manager. Katka se zaměřuje na zdanění fyzických osob, zaměstnanců i podnikatelů, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Má značné zkušenosti s poradenstvím týkajícím se zaměstnanosti, zejména strukturalizace mezinárodních vyslání a vedení mezd vyslaným zaměstnancům, analýzy a nastavování systémů odměňování zaměstnanců, včetně programů zaměstnaneckých akciových a opčních plánů apod.

Moje přednášky

Jak (s)právně zaměstnat cizince v ČR, aneb právní a daňové aspekty zaměstnávání cizinců

Zóna A

V podnikání se často setkáváme s potřebou uzavřít lokální pracovní smlouvu se zahraničním zaměstnancem, případně přijmout vyslaného pracovníka ze zahraničí. Zaměstnávání cizinců vyžaduje velmi dobrou znalost místní i mezinárodní legislativy v oblastech daní, sociálního zabezpečení a pracovního práva, ale také osvědčených postupů aplikovaných v praxi. Co vše musí zaměstnavatel zajistit, aby jednal v souladu se zákony? Přináší s sebou zaměstnání […]

Číst více