speaker-info

Petra Kubáčová

Advokát, Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář

Petra Kubáčová je advokátkou s více než dvanácti lety praxe. Zkušenosti získala v renomovaných mezinárodních advokátních kancelářích a od roku 2019 je součástí právního týmu Accace Legal. Petra se specializuje především na oblast pracovního práva (komplexní HR poradenství, ukončování pracovního poměru, tvorba interních předpisů, zastupování před soudy), věnuje se ale i návrhům a vyjednávání obchodních smluv. Zabývá se též publikační a přednáškovou činností – při výkladu klade důraz na srozumitelnost pro neprávníky, používá jasné příklady a přidává tipy z praxe.

Moje přednášky

Jak (s)právně zaměstnat cizince v ČR, aneb právní a daňové aspekty zaměstnávání cizinců

Zóna A

V podnikání se často setkáváme s potřebou uzavřít lokální pracovní smlouvu se zahraničním zaměstnancem, případně přijmout vyslaného pracovníka ze zahraničí. Zaměstnávání cizinců vyžaduje velmi dobrou znalost místní i mezinárodní legislativy v oblastech daní, sociálního zabezpečení a pracovního práva, ale také osvědčených postupů aplikovaných v praxi. Co vše musí zaměstnavatel zajistit, aby jednal v souladu se zákony? Přináší s sebou zaměstnání […]

Číst více