Jak (s)právně zaměstnat cizince v ČR, aneb právní a daňové aspekty zaměstnávání cizinců

Zóna A

V podnikání se často setkáváme s potřebou uzavřít lokální pracovní smlouvu se zahraničním zaměstnancem, případně přijmout vyslaného pracovníka ze zahraničí. Zaměstnávání cizinců vyžaduje velmi dobrou znalost místní i mezinárodní legislativy v oblastech daní, sociálního zabezpečení a pracovního práva, ale také osvědčených postupů aplikovaných v praxi. Co vše musí zaměstnavatel zajistit, aby jednal v souladu se zákony? Přináší s sebou zaměstnání pracovníka ze zahraničí nějaká rizika? Jaké doklady je nutné vyřídit? Dozvíte se na naší přednášce. A prostor bude i na vaše dotazy.