Zóna A

Termíny a časy přednášek se mohou ještě průběžně měnit.