speaker-info

Irena Palánová

Vedoucí Národního centra Europass, Národní pedagogický institut ČR

Irena se zabývá vzděláváním a trhem práce v ČR a Evropě, baví jí hledat inovace ve vzdělávání a propojovat školy a firmy. V Národním pedagogickém Institutu ČR vede Národní centrum Europass a podporuje síťování, partnerství a mezinárodní spolupráci.

Moje přednášky

Spolupráce se školami se firmám vyplatí

Zóna B

Znáte možnosti spolupráce se středními a vyššími odbornými školami? Spolupráce mezi firmami a školami probíhá na dobrovolné bázi, ale její smluvní podoba přináší smluvním stranám řadu výhod. Na vybraných příkladech z jižní Moravy Vám představíme různé možnosti spolupráce včetně výhod a rizik spolupráce jak z pohledu zaměstnavatelů, tak škol. Zaměříme se přitom na motivaci žáků […]

Číst více