Spolupráce se školami se firmám vyplatí

Zóna B

Znáte možnosti spolupráce se středními a vyššími odbornými školami? Spolupráce mezi firmami a školami probíhá na dobrovolné bázi, ale její smluvní podoba přináší smluvním stranám řadu výhod. Na vybraných příkladech z jižní Moravy Vám představíme různé možnosti spolupráce včetně výhod a rizik spolupráce jak z pohledu zaměstnavatelů, tak škol. Zaměříme se přitom na motivaci žáků zapojit se do pracovních týmů, a na postupy, jak uplatnit daňové úlevy a odpisy za tuto spolupráci.