speaker-info

Martina Kaňáková

Národní pedagogický institut ČR

Martina působí v Národním pedagogickém institutu ČR. Zabývá se spoluprací odborných škol se zaměstnavateli a věnuje se mimo jiné vzdělávání instruktorů praktického vyučování.

Působí přes deset let jako národní koordinátorka mezinárodní sítě ReferNet, která přináší informace tvůrcům politik a výzkumným pracovníkům. Je rovněž členkou národního VET týmu při Domu zahraniční spolupráce.

Moje přednášky

Spolupráce se školami se firmám vyplatí

Zóna B

Znáte možnosti spolupráce se středními a vyššími odbornými školami? Spolupráce mezi firmami a školami probíhá na dobrovolné bázi, ale její smluvní podoba přináší smluvním stranám řadu výhod. Na vybraných příkladech z jižní Moravy Vám představíme různé možnosti spolupráce včetně výhod a rizik spolupráce jak z pohledu zaměstnavatelů, tak škol. Zaměříme se přitom na motivaci žáků […]

Číst více