speaker-info

Vladimír Černý

lektor, 1. VOX a.s.

Absolvent Právnické fakulty v Brně, specialista na pracovní právo s bohatými zkušenostmi a velký praktik s lidským přístupem k právní problematice. Více jak 20 let vykonává přednáškovou a konzultační činnost se zaměřením na oblasti personálněprávní, vztahy mezi zaměstnavateli a odbory, je specialistou na kolektivní vyjednávání a tvorbu kolektivních smluv a občanské právo. Podílí se na školicích programech pro firmy, státní a veřejnou správu a aktivně se účastní ve vyjednávacích týmech zaměstnavatelů. Člen externího lektorského týmu 1. VOX., a.s.

Moje přednášky

Pracovní doba ve vztahu k určování nároku na dovolenou – zhodnocení dosavadní praxe

Zóna B

Od roku 2021 došlo ke zcela novému způsobu určování nároku na dovolenou zaměstnanců, kdy čerpání je sledováno hodinově. Úprava dovolené byla hlavní součástí novely a zejména v oblasti druhů dovolené a jejich výpočtů nezůstal na kameni kámen. Podíváme se na nejčastější problémy, které zatím tato praxe přinesla.

Číst více