speaker-info

Vladimír Černý

1. VOX a.s.

Absolvent Právnické fakulty v Brně, specialista na pracovní právo s bohatými zkušenostmi a velký praktik s lidským přístupem k právní problematice. Více jak 15 let vykonává přednáškovou a konzultační činnost se zaměřením na oblasti personálně-právní, vztahy mezi zaměstnavateli a odbory, je specialistou na kolektivní vyjednávání a tvorbu kolektivních smluv a občanské právo. Podílí se na školicích programech pro firmy, státní a veřejnou správu a aktivně se účastní ve vyjednávacích týmech zaměstnavatelů.

Moje přednášky

Vztah pracovní doby zaměstnance a jeho nároku na dovolenou z pohledu novely Zákoníku práce od 1. 1. 2021 – s praktickými příklady a výpočty

Zóna B

Od roku 2021 dochází ke zcela novému určování nároku na dovolenou zaměstnanců, kdy čerpání ve dnech bude sledováno hodinově. Nárok na dovolenou bude vycházet ze stanovené týdenní pracovní doby.

Číst více