Pracovní doba ve vztahu k určování nároku na dovolenou – zhodnocení dosavadní praxe

Zóna B

Od roku 2021 došlo ke zcela novému způsobu určování nároku na dovolenou zaměstnanců, kdy čerpání je sledováno hodinově. Úprava dovolené byla hlavní součástí novely a zejména v oblasti druhů dovolené a jejich výpočtů nezůstal na kameni kámen. Podíváme se na nejčastější problémy, které zatím tato praxe přinesla.