speaker-info

Martin Buchtík

sociolog a ředitel analytického ústavu STEM

Martin Buchtík je sociolog a ředitel analytického ústavu STEM. Zabývá se tématy spojenými s dynamicky se proměňující společností v širším kontextu a dalšími otázkami, jako je formování veřejného mínění, kvalita života, soudržnost a nerovnosti. V minulosti mimo jiné řídil CVVM Sociologického ústavu AVČR, doktorské studium absolvoval na Univerzitě Karlově se zaměřením na metodologii sociologického výzkumu.

Moje přednášky

Aktuality ze STEM

Zóna A