Jedna společnost různé životy

Zóna A

Současná doba vnáší do společnosti řadu nejistot. Přestože ji každý z nás může vnitřně prožívat velmi silně a emotivně, objektivní situace různých sociálních skupin se v České republice výrazně liší. Na datech ukážu, jak vypadá vývoj ekonomické situace domácností od vzniku samostatné České republiky, které skupiny ve veřejnosti mohou být ohroženy a jak to v důsledku souvisí s názory a výsledky voleb.