speaker-info

Petr J. Kadidlo

Managing Partner,
ELA - Employer Life Assistant

Petr je jednatelem a spolumajitelem firmy LIN & Partners s.r.o., poskytovatele unikátního populárního klíčového HR nástroje ELA, potřebného pro každé oddělení a každou organizaci. HR nástroj ELA implementuje ve své organizaci každý vyspělý a komplexně uvažující manager.

Petr studoval jazyky a sport na Univerzitě Palackého v Olomouci. 20 let pracoval na manažerských postech v předních světových korporacích a z profesního i osobního zájmu sledoval průběžně zákonitosti, které ve skutečnosti ovlivňují fungování či nefungování zaměstnanců a tedy samotné firmy. Tyto rozsáhlé poznatky využil k založení a vybudování celosvětově unikátního HR nástroje ELA, který zajišťuje každé organizaci maximální výkonnost a funkčnost jejích zaměstnanců. Práci má jako poslání – zaměstnance i byznys vnímá komplexně, nevidí za nimi pouze čísla. Sám nikdy neprezentuje svoji filantropii, pomoc ve všech podobách je součástí jeho každodenního života. Jakožto ředitel firmy, ale zároveň otec dětí ví, že bez fungující triády života nelze být šťastný, vést kvalitní život a dobře pracovat na žádné pracovní pozici.

Moje přednášky

Triáda života – ELA jako HR nástroj pro každé oddělení firmy a pro každou organizaci

Zóna B

Představení HR nástroje, který zahrnuje řešení vztahů, předcházení a řešení konfliktů, snižuje fluktuaci, pomáhá přilákat nové a stabilizovat stávající zaměstnance. Kromě HR managerů ho ocení i kolegové manažeři z ostatních oddělení, jako je finanční, obchodní, výroba, BOZP atd.

Číst více