Skills management jako neoddělitelná součást životního cyklu zaměstnance

Zóna B

Strategická součást fungování firmy bez ohledu na její velikost. Podíváme se na provázanost péče o dovednosti, znalosti, postoje, vlastnosti (zkráceně kompetence) na firemní i týmovou strategii, procesy a samotnou výkonnost. Přidáme tipy pro zavádění i to, na co si dát pozor. Vše ve 20 minutách, přehledně a pochopitelně.