speaker-info

Milan Rataj

Customer Happiness Lead, Sloneek

Kdo jsem? Jsem?

  • spoluzakladatel HR systému Sloneek, se kterým pomáháme jednotlivcům i firmám zjednodušovat zpracovávání složité HR agendy
  • ten, kdo ve Sloneekovi odpovídá za zákaznickou spokojenost a komu padá jejich nespokojenost na hlavu jako prvnímu 🙂
  • nadšený propagátor myšlenky pojetí firemního vzdělávání jako investice a řízení lidí přes kompetence

 

Věřím??

  • v celoživotní vzdělávání a rozvoj jako způsob prevence před zakrněním
  • že udržitelnost rozvoje firem neleží jen ve výkonovém řízení

Moje přednášky

Skills management jako neoddělitelná součást životního cyklu zaměstnance

Zóna B

Strategická součást fungování firmy bez ohledu na její velikost. Podíváme se na provázanost péče o dovednosti, znalosti, postoje, vlastnosti (zkráceně kompetence) na firemní i týmovou strategii, procesy a samotnou výkonnost. Přidáme tipy pro zavádění i to, na co si dát pozor. Vše ve 20 minutách, přehledně a pochopitelně.

Číst více