Nový svět práce v Microsoftu

Zóna A

    • Ve svém vstupu Martin pohovoří o své zkušenosti na cestě do Nového světa práce v Microsoftu, která se neobešla bez razantní změny ve firemní kultuře firmy.
    • Podělí se rovněž o poznatek, že flexibilní prostředí není samospásné, pokud firmy nezavedou odměňovací systém, který reflektuje skutečné výsledky práce a nikoliv pouze realizované aktivity.
    • Otevřeně pohovoří o odvracené straně flexibilního pracovního prostředí a poodhalí, jak k ní v Microsoftu přistupují.

Prezentace z vystoupení: