Kompetence pro budoucí trh práce, tedy pro Práci 4.0

Zóna A

  • Změny v HR organizací v souvislosti s digitalizací/automatizací.;
  • Vliv HR na strategii podniku, přidaná hodnota HR v organizaci.;
  • Kompetence – které jsou na dnešní podmínky na dostatečné úrovni, které pro současné podmínky chybí, jaké kompetence budou více potřeba za 5 let.;
  • Problematika nedostatku (kvalifikovaných) pracovníků, nové/budoucí pracovní pozice.;
  • Mezigenerační rozdíly v přístupech k současným (technologickým) změnám.;
  • Změny ve vzdělávání – technické vs netechnické obory, specializace vs multioborovost.;

Prezentace z vystoupení: