speaker-info

Miroslav Lorenc

Konzultant v oblasti digitální transformace

Miroslav absolvoval magisterské a doktorské studium na VŠE v Praze, odborně se zaměřuje zejména na podnikové analýzy, technologický management a digitální transformaci společnosti. Má bohaté zkušenosti v oblastech aplikované informatiky, projektového řízení, ekonomického poradenství a odborného vzdělávání. V posledních letech se intenzivně věnuje oblasti digitální ekonomiky, Průmyslu 4.0, digitální transformace a souvisejícím tématům. Jeho výzkumné aktivity jsou zaměřeny na připravenost podniků na digitální transformaci, změny na trhu práce, změny v požadavcích na kompetence pracovníků a vzdělávacího systému ve spojitosti se současnými a budoucími změnami, které vyvolají transformaci podniků a podnikatelského prostředí. Je vedoucím, garantem, realizátorem i hodnotitelem řady českých i evropských projektů.

Moje přednášky