Jak poznat a využít svoje silné stránky

Zóna C - mentoring Business Professional Women CR

Při mentoringu se zaměříme na to, jak identifikovat a rozvíjet svoje silné stránky. Jak mohu využít své silné stránky v pracovním i osobním životě a zažívat více radosti, smysluplnosti a vnitřní spokojenosti. A jak mohu podpořit ostatní ve využití svého potenciálu na maximum.

stůl 2