speaker-info

Vít Hulec

Česká správa sociálního zabezpečení

Vít Hulec je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2010 řídí v České správě sociálního zabezpečení meritorně-právní oddělení odboru nemocenského pojištění zaměstnanců, které má na starosti zejména metodické řízení agendy nemocenského pojištění.

Moje přednášky