speaker-info

Valery Senichev

Partner Jobs 2030

Jeho specializací jsou Future Jobs a future skills, kompetence, které budou zapotřebí v nejbližších letech na trhu práce.

Ve své praxi čerpá z praxe trenéra a kariérového poradce na volné noze, z aplikovaného HR výzkumu v ČR a v zahraničí a ze zkušeností s prací s podnikatelskými projekty a startupy Čechů a cizinců.

Valery je nositelem doktorského titulu z managementu a ekonomie se zaměřením na vysoce výkonné týmy v korporátním prostředí.

Moje přednášky