speaker-info

Štěpán Křeček

hlavní ekonom, BH Securities a.s.

Štěpán Křeček pracuje na pozici hlavního ekonoma u licencovaného obchodníka s cennými papíry BH Securities a.s. Ve své pozici zodpovídá za tvorbu makroekonomických a tržních analýz. V současné době patří mezi nejcitovanější české ekonomy. Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde dále vyučuje několik předmětů. Napsal řadu odborných prací převážně na témata týkající se české a evropské ekonomiky.

Moje přednášky

Nové trendy v ekonomice a jejich dopady na trh práce

Zóna A

Ve svém vystoupení shrnu hlavní vývojové tendence v ekonomice. Hlouběji se budu věnovat fenoménům automatizace a umělé inteligence, stárnutí populace, uvolněné měnové politiky a dalším.

Číst více