speaker-info

Petra Šimonová

mentorka Business & Professional Women CR

Pomáhám firmám zlepšovat procesy, efektivitu a komunikaci. Proces je činnost, která pomáhá firmě dostat se z bodu A – objednávka – k bodu Z – zaplacená faktura. Ověřila jsem si, že procesy jsou něco, co je považované v mnoha firmách za zbytečnost a není třeba se tomu věnovat, ale pokud se firma rozhodne zlepšit své procesy, má to vždy velký pozitivní dopad na zaměstnance (mají pak větší přehled o své práci), na zákazníky i na celkovou kulturu a informovanost ve firmě www.petrasimonova.cz

Moje přednášky