speaker-info

Petr Brichcín

TCC s.r.o.

Petr absolvoval na českých a zahraničních univerzitách obory psychologie, pedagogika, filosofie, teologie a personální řízení. Snaží se hledat inspirace a souvislosti mezi různými prostředími. K tomu mu pomáhají rozmanité profesní zkušenosti. Působil mj. jako poradenský psycholog, pastorační pracovník, vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník AV ČR, rozhlasový redaktor a personální ředitel ve výrobní firmě. Jako psycholog, lektor a konzultant má více než 25 letou praxi. Je autorem a spoluautorem řady odborných i popularizačních publikací z oblasti psychologie a managementu. Specializuje se na diagnostiku a rozvoj klíčových profesních dovedností, věnuje se využití psychologie a Lean managementu v HR. Je jednatelem společností TCC a TCC system.

Moje přednášky