speaker-info

Monika Klucová

Působí jako advokátka v advokátní kanceláři s generální praxí. Pomáhá klientům zejména v oblastech práva obchodního, pracovního, občanského a smluvního. Zastupuje klienty před soudy a rozhodčími či správními orgány. V rámci své advokátní praxe se věnuje také právnímu poradenství a prevenci vzniku konfliktních situací. Pomáhá klientům vyřešit jejich trable mimosoudní cestou prostřednictvím mediace a vyhnout se tak mnohem delšímu a nákladnějšímu soudnímu řízení. Věnuje se mediaci sporů obchodních, pracovních i občanských.

Moje přednášky