speaker-info

Monika Jindrová

mentorka Business & Professional Women CR

Monika se řadu let pohybuje v neziskovém sektoru. V současnosti je ředitelkou Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Jedním z nejvýraznějších projektů, na kterých pracuje, je Značka spolehlivosti (Spolehlivá veřejně prospěšná organizace). Značku uděluje nezávislá rada prověřeným neziskovkám, organizace jsou díky ní důvěryhodnější pro dárce. Monika také spoluzaložila organizaci ORBI PONTES pomáhající lidem se sluchovým postižením.

Moje přednášky