speaker-info

Michal Pohludka

jednatel, Bio-rad, influencer, lektor

Michal Pohludka, tvůrce úspěšného facebookového bloku „Život korporátního vedoucího“, influencer a inspirátor, je autorem českého knižního bestselleru „Jak zvládnout práci manažera“. Celá jeho profesní kariéra je spjata s globální společností Bio-Rad Laboratories, ve které zastával různé manažerské pozice v zemích střední a východní Evropy. Jeho hlavní náplní práce je řízení operativy a obchodu společnosti, zavádění strategických změn a pro oblast Evropy je trenérem manažerských a obchodních dovedností. Vzděláním je biochemik, doktorát v oblasti molekulární biologie získal na 1. Lékařské fakultě UK v Praze. Zároveň je držitelem titulu MBA pro oblast řízení obchodu. V současné době se mimo jiné věnuje vědecké a pedagogické činnosti v oblasti managementu a ekonomie.

Moje přednášky