speaker-info

Kateřina Sharuda

Europe Division Manager, Prodensa Group

Currently leading the European branch of the international recruitment agency and project management company Prodensa Group (Grupo Prodensa) Ms. Katerina Sharuda has over 20 years of experience within internal and external HR with thousands of specialists of different nationalities from a variety of professional backgrounds. Diversity of industries, company types, positions and languages she has worked with have helped her acquire professional expertise when it comes to searching, attracting, managing and retaining talent that she loves sharing with others.

V současné době vede evropskou divizi mezinárodní pracovní agentury a společnosti pro řízení projektů Prodensa Group (Grupo Prodensa). Má přes 20 let zkušeností v rámci interního a externího HR s tisíci specialistů různých národností z velkého množství odvětví. Rozmanitost průmyslových oborů, typů společností, pozic a pracovních jazyků jí pomohla získat odbornou kvalifikaci v oblasti vyhledávání, přilákání, řízení a udržení talentů, o což se s Vámi velmi ráda podělí.

Moje přednášky