speaker-info

Jiří Krátký

IPMA Česká republika, Viceprezident

Jiří Krátký je viceprezidnetem IPMA Česká republika – české pobočky mezinárodní asociace projektových manažerů (International Project Management Association). Zabývá se rozvojem projektových manažerů, vytváří a realizuje tréninkové programy a simulační hry v oblasti projektového řízení, je mentorem projektových manažerů a spoluautorem tří knih o projektovém řízení.

Moje přednášky