speaker-info

Hana Novotná

Vedoucí oddělení analýz a mezinárodní spolupráce, Národní pedagogický institut ČR

Hana vede analytické oddělení v Národním pedagogickém institutu České republiky. Věří tomu, že každé rozhodnutí je třeba stavět na ověřených informacích. Zaměřuje se na analýzy struktury vzdělávání, využití získaného vzdělání, uplatnitelnosti absolventů a potřeb a priorit škol. Tyto informace jsou dostupné na webu Infoabsolvent.cz.

Moje přednášky

Stav připravenosti a uplatnitelnosti studentů/absolventů na pracovním trhu?

Zóna A

O jaké obory vzdělání je zájem a kde zájem naopak klesá? Jak se absolventi středních a vyšších odborných škol uplatňují na trhu práce? Jaké změny přinesla koronavirová epidemie? Jak rychle poznat, jaké znalosti a dovednosti si absolvent přináší ze školy?

Číst více