speaker-info

Eva Morávková

Head of social and syndicated research, KANTAR CZ s.r.o.

Eva Morávková (dříve Králová) vystudovala sociologii v magisterském oboru Aplikovaný sociologický výzkum na FSV UK, kterou dokončila v roce 2010. Po osmi letech praxe se vrátila na svoji alma mater v rámci doktorandského studia, ve kterém se věnuje zejména výuce kvalitativních metod výzkumu a tématu občanské angažovanosti mladé generace Čechů. Již deset let působí ve výzkumné agentuře Kantar (dříve TNS Aisa), kde strávila prvních pět let na pozici kvalitativního výzkumníka, v rámci které se specializovala zejména na mediální výzkumy a výzkumy spokojenosti zaměstnanců. Od roku 2013 se navíc stará o komplexní syndikované studie, které kombinací kvalitativních a kvantitativních metod v dlouhodobém horizontu popisují životní styl české populace (projekt Lifestyle), on-line chování Čechů (projekt Češi v síti) nebo specificky životní styl mladých Čechů, často označovaných jako generace Y a Z (projekt TRU).

Moje přednášky