Zvládání nejistot

Zóna A
  • Úspěšné organizace se začínají intenzivně zamýšlet nad změnami v dovednostech a kompetencích svých zaměstnanců.
  • Jak obstát v době měnících se požadavků a nároků zaměstnavatelů?
  • Obstojím? Ptáte se, nebo se také měníte?
  • Jak se tedy mění očekávání zaměstnanců?
  • Co čeká obě strany při vylézání ze svých homeoffice ulit?
  • Co dělat jinak?
  • Přichází nové odvětví HR kde se prolíná management změny na osobní rovině zaměstnanců s firemními strategiemi. O čem ta Proměna je a bude?