Ztráty a nálezy – Jak se vyrovnávat se změnami v profesním i osobním životě

Zóna C - mentoring Business Professional Women CR

Zadáme-li do vyhledavače na internetu téma „Ztráty a nálezy“, dostaneme přibližně 2 770 000 výsledků. Kolik a jaké ztráty a nálezy zažíváme v životě? V době neustálých změn a nejistot hledáme záchytné pevné body. Kde hledat stabilitu ve změnách? Jak získat nadhled nad tím, co se ve změně děje a jak to zvládnout? Toto všechno jsou nelehké otázky, ale pokud se podíváme na cyklus změny a porozumíme její podstatě, zapojíme empatii a rozum, dá se to zvládnout. Změny lidi spíše obtěžují, ačkoli někde uvnitř sebe každý cítíme, že jsou nevyhnutelné. Někdy se jich obáváme, pohlížíme na ně jako na krizi. Reptáme a ptáme se sami sebe: „Proč nemohou věci zůstat tak, jak byly?“ Někdy je naopak vítáme, radostně přijímáme, vidíme v nich příležitost. Všichni z nás víme o změně mnoho. Vypořádáváme se se změnou v průběhu celého života a každý z nás si vyvinul svůj vlastní způsob, jak se s ní vyrovnat. Ale proč je to většinou taková dřina? Doba covidová a postcovidová nás v tomto směru prověřuje důkladně. A tak Vás zvu na povídání o ztrátách a nálezech v profesním i osobním životě, jak se s nimi poprat, kde hledat sílu a proč to nevzdat, i jak se z nich radovat. Těším se na Vás.

stůl 2