Využití technologií pro práci s lidmi

Zóna A
  • Jak se dá například umělá inteligence využít k tomu, aby HR procesy byly human-focused.
  • Jak trasovat vývoj jednotlivě ve firmě, poskytnout mu možnost celoživotního vzdělání, a tím lépe budovat dlouhodobé silné vztahy v rámci firem i mimo ně.
  • Podíváme se do historie využití umělé inteligence…
  • Podpořím vás v tom, abyste se technologií nebáli, i když jste je zrovna nestudovali.
  • Různé Success Stories toho, jak úspěšně může HR pomocí technologií vypadat.