Všechno je jinak aneb máme leadership v krvi?

Zóna C - mentoring Business Professional Women CR

Být leaderem znamená dokázat strhnout lidi. Ve výrobních firmách roste napětí, tlak na změnu procesů a mind-set sílí. Dá se leadership naučit nebo se s tím člověk musí „umět narodit“? Dá se spoléhat, že mládí a dravost je předpokladem úspěchu? Nebo je to všechno jinak a jen neumíme vybrat ty správné talenty, kteří mají leadership vrozený a za léta praxe vybroušený jako diamant? Dozvíte se, jak v týmu pracují přirozený leader s dravým mládím.

stůl 1