Tajemství motivace – kdy motivace funguje a kdy nefunguje

Zóna C - mentoring Business Professional Women CR
stůl 1