People Analytics – cesta k efektivnějšímu řízení firem

Zóna A
Prezentace z vystoupení: