Mindfulness v práci

Zóna B

O tom, jak můžeme přítomnost využít k lepšímu zvládání pracovní zátěže, mít méně stresu a mít více energie.

Všímavost (mindfulness) je schopnost věnovat pozornost přítomnému okamžiku, a to záměrně a bez posuzování. Zní to tak prostě, že by nás asi nenapadlo, že její kultivace může rozvíjet soustředění, klid, vyrovnanost, trpělivost, efektivitu, schopnost relaxovat i schopnost postupovat důsledně za vytyčenými cíli. Vytváří lepší prostředí pro účinnější rozhodování, empatii, emoční inteligenci, radost, autenticitu, kreativitu a dobré mezilidské vztahy. Mindfulness je předmětem mnoha vědeckých výzkumů a její přínosy jsou podložené mnoha důkazy. Programy rozvoje všímavost v současné době probíhají v nejúspěšnějších světových firmách jako je Google, Apple nebo Nike. Pojďte se s námi vydat na dobrodružnou cestu k větší všímavosti.