Jak zvládnout kontrolu inspekce práce

Zóna B

V loňském roce provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 28 206 kontrol a uložily více než 4 tisíce pokut v souhrnné výši 300 milionů korun. Na co se kontroly nejčastěji zaměřují, jak probíhají a jak je úspěšně zvládnout?