Jak zvládnout kontrolu inspekce práce

Zóna B

Orgány inspekce práce provedou u zaměstnavatelů každoročně desetitisíce kontrol. Na co se kontroly nejčastěji zaměřují, jak probíhají a jak je úspěšně zvládnout?