Jak komunikovat v multikulturní firmě

Zóna B

  • Jak lidé v různých zemích a kulturách přemýšlejí, komunikují a řeší pracovní situace
  • Jak u různých kultur a zvyklostí užívat otázky a naslouchání
  • Jak nejít cestou „pokus – nepříjemný omyl“