HR, business a workplace mediace

Zóna C - mentoring Business Professional Women CR

Mediace je jednou z nejmodernější a nejnovější komplexní disciplínou, která se v Česku neustále mohutně rozvíjí napříč celou společností a kontinuálně se specializuje do mnoha různých oborů, kde se profesionalizuje a integruje do mnoha procesů. Začíná se o ní konečně vědět a stává se populární a vyhledávanou službou. HR a Workplace mediace intervenčně řeší ve firmách absolutně mlčenlivým a diskrétním způsobem věci jako je například: propouštění, vztahy na pracovišti, romantické vztahy, obtěžování na pracovišti, šikanu na pracovišti, konflikt nadřízený-podřízený, pracovní spory, konflikty mezi jednotlivci, neshody mezi týmy, spory mezi odděleními, firemní fraudy. Business mediace řeší obchodní spory, odběratelsko-dodavatelské vztahy a podstatně zlevňuje a zrychluje řešení sporu, kdy úspěšnost těchto mediací bývá přes 80%. Obrovským benefitem je ochránění dobrých vztahů, ošetření rozbouřených emocí nebo dokonce předcházením možným budoucím frustracím. Mediační dovednosti by se měly stát neoddělitelným pracovním nástrojem každého manažera a personalisty. Proto neváhejte a přijďte na její mentoring, abyste objevili moderní trendy v managementu a HR řízení.

stůl 2