Digitální nomádství – už jste o něm ve firmě slyšeli?

Zóna A
  • Co je digitální nomádství?
  • Digitální nomádství – výzva nebo omezení pro zaměstnavatele?
  • Proč může být pro zaměstnavatele tento životní styl propojující cestování a zaměstnání zajímavý?
  • Digitální nomádi v praxi