Digitalizace a automatizace HR procesů

Zóna B

Případová studie bude pojednávat o přístupu společnosti Elanor a. s. k možnostem digitalizace HR procesů, ke kterým zákazníci využívají náš personální a mzdový software EGJE.

Jejím cílem je představení eSlužeb, které nabízíme a tím získání nových zájemců, případně seznámení současných zákazníků s možnostmi digitalizace v našem systému.