Business & Professional Women CR, z.s.
Business & Professional Women CR, z.s.

Veřejně prospěšná organizace se věnuje od roku 2010 tématům rovnosti platů (největší projekt v ČR Equal Pay Day) a postavení žen ve společnosti. Členská základna s firemními členy prosazuje Cíle udržitelného rozvoje a rozšiřuje vzdělávání žen pomocí speed mentoringu. Prostřednictvím projektů podporuje různé skupiny žen na jejich cestě k ekonomické nezávislosti.

Organizace je součástí mezinárodní sítě BPW International, jež působí ve 110 zemích světa a navazuje na odkaz jedné z prvních českých členek, senátorky Františky Plamínkové.