Baby Office, s.r.o.
Baby Office, s.r.o.

Cílem Baby Office je podporovat rodiče při sladění práce a rodiny. Baby Office pomáhá firmám pečovat o své zaměstnance – rodiče. Tým nadšených profesionálů zajišťuje hlídání dětí ve firmách, organizuje eventy pro rodiny (Family Day, mikulášská, vánoční večírek, dětský den) a další akce. Pro ženy na rodičovské dovolené organizuje akce, které pomáhají udržovat kontakt s firmou.