speaker-info

Vojtěch Bednář

Firemní sociolog a expert na nová média

Specializuje se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učí manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak, aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných. Je autorem řady knih a článků.

Moje přednášky