speaker-info

Venda Vaníčková

mentorka Business & Professional Women CR

Od roku 2006 se věnuji své značce autentik. Zabývám se poradenstvím v oblastech sebeprezentace – mluveným a neverbálním projevem, osobním vzhledem a motivačními konzultacemi. V minulosti jsem působila v roli ředitelky produkčního a programového oddělení NDV v Praze, produkční v ČNSO, svatební koordinátorky, vizážistky a stylistky. Jsem členkou sdružení Business and Professional Women šestým rokem, kde se účastním různých projektů, zejména konference a mentoringu Ženy sobě – Equal Pay Day, kde vystupuji v roli mentorky a moderátorky.

Moje přednášky

Hranice autenticity a přizpůsobení

Zóna C - mentoring Business Professional Women CR