speaker-info

Venda Vaníčková

mentorka Business & Professional Women CR

Od roku 2006 se věnuji své značce autentik. Zabývám se poradenstvím v oblastech sebeprezentace – mluveným a neverbálním projevem, osobním vzhledem a psychoterapeutickými konzultacemi. V minulosti jsem působila v roli ředitelky produkčního a programového oddělení NDV v Praze, produkční v ČNSO, svatební koordinátorky, vizážistky a stylistky. Jsem členkou sdružení Business and Professional Women sedmým rokem, kde se účastním různých projektů, zejména konference a mentoringu Equal Pay Day, kde vystupuji v roli mentorky a moderátorky. www.autentik.cz

Moje přednášky