speaker-info

Sandra Feltham

managing director Flagship Ltd., president Business Leaders Forum

Sandra Feltham je přední expertka na oblast společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje v České republice. Sandra je prezidentkou nejstarší české CSR asociace Business Leaders Forum, která sdružuje společensky odpovědné podniky od roku 1992 (www.blf.cz). Také vlastní konzultační agenturu Flagship, která se jako jediná u nás věnuje strategii udržitelného podnikání pro firmy a nefinančnímu reportingu (www.flagship.cz).

Moje přednášky