speaker-info

Mirka Čejková

mentorka Business & Professional Women CR

Mirka je přesvědčená,  že klíč k úspěchu leží v nalezení našich neužitečných vzorců jednání, myšlení, rozhodování. Jen jejich pochopení umožní efektivní změnu. Absolventka VŠCHT později vystudovala komunikaci a řízení. Už 15 let spolupracuje s firmami a jejich manažery, zaměřuje se na nastavení efektivních procesů komunikace a řízení. Sdílení zkušeností a předávání nástrojů pro snadnější fungování v životě je i tématem pro bono mentoringu středoškoláků nebo jejích aktivit v rámci mezinárodní organizace BPWCR.

Moje přednášky