speaker-info

Martin Jung

Rétor Institut s.r.o.

Zakladatel a jednatel společnosti Rétor Institut, hlasový specialista, lektor mluvní průpravy a techniky řeči. Dech, znělost hlasu, artikulace, tempo řeči, emoce v podtextu mluvního projevu, které působí na protějšek. Této činnosti se věnuje od roku 2007, kdy se jako vystudovaný bohemista začal specializovat na mluvenou rovinu řeči, které se, na rozdíl od psané, nevěnuje žádná pozornost ve školách.

Moje přednášky